PL EN

INFORMACJE OGÓLNE

Standard PA-DSS (Payment Application Data Security Standard) obejmuje wymagania standardu PCI DSS dotyczące aplikacji  płatniczych, które podczas autoryzacji lub rozliczania: przechowują, procesują lub transmitują dane kart płatniczych.


Certyfikacja może być przeprowadzona zarówno dla aplikacji terminalowych (POS), oprogramowania na ATMy  czy na  switche procesujące,  jak  i aplikacji instalowanych na komputerach, kioskach, serwerach autoryzacyjnych, bramkach płatniczych etc.