PL EN

WALIDACJA

Audyt   przeprowadzany   przez   rzeczoznawcę   akredytowanego   przez   PCI SSC
z certyfikatem PA-QSA.  Zgodność ze standardem potwierdzona jest dokumentem RoV – Report on Validation. Zatwierdzona przez PCI SSC aplikacja zostaje umieszczona na „List of validated Payment application”.

Rada Standardu autoryzując aplikację zapewnia, że jest ona zgodna pod względem bezpieczeństwa i wymagań PA-DSS / PCI DSS oraz monitoruje uaktualnienia oraz zmiany, które należy zgłaszać do PCI SSC. Wymagana do tego dokumentacja zależy od  charakteru dokonanych zmian (minor changes, major changes).


Sprawdź czy aplikacja może być certyfikowana do PA-DSS