PL EN

Informacje ogólne

Standard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) jest zbiorem  najlepszych praktyk dotyczących bezpieczeństwa poufnych danych użytkowników kart płatniczych.


Standard  został  wprowadzony przez   organizacje płatnicze (Visa, MasterCard, Diners Club, American Express , JCB) jako wspólny, spójny i bezpieczny minimalny poziom ochrony danych osobowych posiadaczy kart oraz informacji związanych z transakcjami dokonywanymi za pomocą kart płatniczych.  Niezależna   Rada   Bezpieczeństwa   Kart   Płatniczych   PCI   SSC
(PCI Security Standard Council) sprawuje nadzór i określa rygorystyczne wymagania dotyczące polityki bezpieczeństwa, pozwalające przeciwdziałać oszustwom kartowym.

Standard obowiązuje wszystkie podmioty, które przesyłają, procesują lub przechowują dane kartowe  –  zarówno jednostki obsługujące  punkty handlowo – usługowe, banki, agentów rozliczeniowych, jak i dostawców usług.