PL EN

Wymagania

Standard PCI DSS v 3.0 obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem bezpieczeństwem,   politykami, procedurami, architekturą  sieci, projektowaniem  oprogramowania i innymi ważnymi składowymi  zabezpieczeń. Standard składa się ze zgrupowanych tematycznie w cele 12 wymogów, z których każde złożone jest z szeregu szczegółowych punktów.

pp55
        Cel
 1. Budowa i utrzymanie bezpiecznej sieci
 2. Ochrona danych  posiadaczy kart
 3. Utrzymanie programu zarządzania słabymi punktami
 4. Wdrażanie silnych metod kontroli dostępu
 5. Regularne monitorowanie i sprawdzanie sieci
 6. Stosowanie zasad polityki bezpieczeństwa informacji
        Wymaganie
 1. Instalacja i utrzymanie konfiguracji zapory sieciowej aby chronić dane posiadacza karty
 2. Niekorzystanie z domyślnych haseł i innych parametrów bezpieczeństwa wprowadzonych przez producentów
 3. Ochrona przechowywanych danych posiadacza karty
 4. Szyfrowanie transmisji danych posiadaczy kart w sieciach publicznych
 5. Stosowanie i regularna aktualizacja oprogramowania antywirusowego
 6. Rozwijanie i wdrażanie bezpiecznych systemów i aplikacji
 7. Ograniczenie dostępu do danych na podstawie kryterium potrzeby biznesowej
 8. Przydzielenie niepowtarzalnego identyfikatora każdej osobie
  posiadającej dostęp do komputera
 9. Ograniczenie fizycznego dostępu do danych
 10. Śledzenie i monitorowanie każdego dostępu do zasobów sieciowych i danych posiadacza karty
 11. Regularne testowanie systemów i procesów
 12. Stosowanie zasad regulujących kwestie bezpieczeństwa informacji