PL EN
ZGODNOŚĆ

PA-DSS

PA-DSS pre-assesment

 Metodyka prowadzenia PA-DSS pre-assessment przez SC2labs obejmuje szereg działań mających na celu doprowadzenie do pełnej zgodności z normą PA-DSS. Oferujemy konsultacje merytoryczne oraz techniczne podczas każdej fazy projektu, co pozwala na indentyfikację potencjalnych niezgodności już w początkowej fazie i zapobiega kosztownym zmianom. Podczas procesu wstępnie oceniamy badaną/tworzoną aplikację płatniczą pod kątem zgodności z PA-DSS, analizujemy dokumentację, pomagamy w odpowiednim przygotowaniu i zaplanowaniu działań koniecznych do sprawnego i efektywnego przeprowadzenia walidacji, wspieramy w procesie wdrażania zaleceń  oraz utrzymania/aktualizacji aplikacji.


Sprawdź czy aplikacja może być certyfikowana do PA-DSS

Audyt PCI PA-DSS

Audyt przeprowadzany jest przez akredytowanego audytora PA QSA. Podczas procesu walidacji oceniony i sprawdzony  zostanie  stopień zgodności aplikacji płatniczej z wymogami standardu PA-DSS według wytycznych Rady Standardu. Wynikiem audytu jest raport „Report on Validation”, który zostaje przesłany do PCI SSC w celu ostatecznej akceptacji i autoryzacji. Zatwierdzona przez PCI Council aplikacja płatnicza zostaje umieszczona na „List of validated payment applications”.

wiecej

PA-DSS Change Support – wsparcie rozwoju aplikacji

SC2labs oferuje kompleksowe usługi związane z doradztwem, sprawdzaniem i odpowiednim udokumentowaniem poprawności implementacji zmian w oprogramowaniu zgodnie z charakterem zmian (minor,  major changes) i wymaganiami PA-DSS.

 

Usługi PCI-DSS ulotka