You are here:

Advisory

Contact us

free consultation

Konsultacje

Uzyskanie pełnej  zgodności z PCI DSS może być wyzwaniem dla każdej organizacji, dużej, małej, lokalnej lub międzynarodowej. Czasami  wydaje się skomplikowane – zarówno dla organizacji posiadających już pewne wdrożone procedury i polityki, które trzeba dostosować, jak również dla nowych podmiotów , dla których zakres standardu i jego wytyczne mogą być niezrozumiałe i obszerne. Oferujemy elastyczne i dostosowane do potrzeb usługi konsultingowe PCI DSS, żeby pomóc Państwu spełnić wymagania procesu zgodności. Uwzględniając specyfikę działania Klienta, analizując oczekiwania i potrzeby biznesowe doradzamy w celu określenia optymalnych rozwiązań przy planowaniu i wdrażaniu projektu. Wieloletnie doświadczenie naszych audytorów to również praktyczne wskazówki i pomoc w sprawnej realizacji zaplanowanych działań.