You are here:

Standard PCI

Contact us

free consultation

PCI Ogólne informacje

PCI Overview
 • PCI SSC (Payment Card Industry Security Standard Council) - niezależna organizacja utworzona w 2006 roku przez organizacje płatnicze, mająca na celu utworzenie i zarządzanie spójnymi normami bezpieczeństwa we wszystkich środowiskach/aplikacjach, w których są przetwarzane/procesowane/przetrzymywane dane posiadaczy kart płatniczych. Obecnie skład Rady obejmuje wszystkie największe płatnicze brandy (American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard, VISA Inc., UnionPay).

 • PCI DSS (Payment card Industry data Security Standard) -  standard, który  obejmuje bezpieczeństwo środowisk, które przechowują, przetwarzają lub przesyłają dane kart płatniczych.

 • PCI PA-DSS (Payment Card Industry Payment Application Data Security Standard) - dotyczy  bezpieczeństwa aplikacji płatniczych i ich zgodność  z PCI DSS. Standard wygasa w 2022 roku, zostaje zastąpiony przez PCI SSF.

 • PCI SSF (Payment Card Industry Software Security Framework) - zbiór dwóch różnych niezależnych standardów, które zostały opracowane w celu zabezpieczenia projektowania  oraz tworzenia oprogramowania płatniczego.

 • PCI PTS (Payment Card Industry PIN Transaction Security) - obejmuje bezpieczeństwo urządzeń, zabezpieczeń przed dostępem, procesów kryptograficznych i innych mechanizmów zabezpieczających PIN.

 • PCI P2PE (Payment Card Industry Point-To-Point Encryption Standard) - dotyczy szyfrowania, deszyfrowania i zarządzania kluczami w urządzeniach kryptograficznych.

 • PCI PIN Security (Payment Card Industry PIN Security Standard) - obejmuje bezpieczeństwo zarządzania, procesowania, transmisji numerów PIN podczas transakcji online i offline.

 • PCI 3DS (Payment Card Industry 3DS Core Security Standard) - określa wymogi bezpieczeństwa fizycznego i logicznego oraz procedury oceny dla podmiotów, które wykonują lub zapewniają następujące funkcje, zgodnie z definicją protokołu EMV 3-D Secure i funkcji podstawowych:

 • 3DS Server (3DSS)

 • 3DS Directory Server (DS)

 • 3DS Access Control Server (ACS)