You are here:

Standard PCI

Contact us

free consultation

SC2labs jako Swift CSP Provider


Z przyjemnością informujemy, że firma SC2labs otrzymała status "2024 Swift Provider - Customer Security Programme Assessment" co oznacza, że SC2labs posiada certyfikowanych audytorów Swift (Swift Certified Assessors) w zakresie: CSP Assessments.

 

Na dzień 13 marca 2024r SC2labs jest jedną z 3 organizacji na świecie posiadających ten status i umieszczoną w katalogu Swift CSP Certified Assessors Directory